PLS systemer

IMS Automasjon har lang erfaring med å utvikle og levere PLS-baserte løsninger. Vi har levert PLS baserte styringer for en rekke store cruise skip. Dette er prosjekter som stiller strenge krav til kvalitet og driftssikkerhet. Videre har avdelingen også erfaring fra design, produksjon og igangkjøring av PLS baserte applikasjoner for industri.

Programvareutvikling

IMS Automasjon utvikler programvare for redundante og distribuerte I/O systemer som møter de strengeste krav fra ulike klasseselskaper og normer. Systemene kommuniserer med egenutviklet og standard hardware gjennom forskjellige typer industriell bus kommunikasjon. Programvaren er modulbasert, og kan derfor kundetilpasses for de fleste formål innen automasjon og overvåking.

SCADA

IMS Automasjon utvikler SCADA løsninger for industrien. SCADA brukes for det meste i industrielle kontrollsystemer eks: Et datasystem som overvåker og kontrollerer en prosess. SCADA brukes også til overvåkning og kontroll av infrastruktur.