ims_automasjon_styringssystem_engineering_dsc_9595

IMS Automasjon utvikler og leverer skreddersydde automasjonstavler og styretavler som sikrer full kontroll og driftssikre løsninger til skip, offshoreinstallasjoner og industri med svært høye krav til sikkerhet.

Vi er en bedrift i IMS group, en internasjonal totalleverandør til skipsverft og offshoreindustrien, hvor vi leverer automasjonsløsningene hvor automasjonstavler og styretavler er sentrale komponenter i totalleveransene.

Automasjonstavler og styretavler gir full kontroll

IMS Automasjon samarbeider med IMS Watertight Doors for å skape sikre og driftseffektive løsninger for cruiseskip, supplyskip, handelsfartøy og installasjoner offshore.

Automasjonstavler for PLS systemer

Vi har lang erfaring med utvikling av PLS-baserte løsninger og har produsert og levert PLS baserte styringer for ventiler, luker og dører for en rekke store cruiseskip. Dette er prosjekter som stiller svært strenge krav til kvalitet og driftssikkerhet. Derfor gjennomgår alle våre automasjonstavler og styretavler grundig testing i simulerte situasjoner for å sikre null-feil og full dokumentasjon for sikker drift og full kontroll.

Styretavler for landbasert industri og samferdsel

IMS Automasjon har også lang erfaring fra design, produksjon, installasjon og igangkjøring av PLS baserte styretavler for landbasert industri og samferdsel.

Programvareutvikling for automasjonstavler

Vi utvikler vår egen programvare for redundante og distribuerte I/O systemer som møter de strengeste krav fra ulike klasseselskaper og normer. Våre systemer kommuniserer med egenutviklede og standard komponenter gjennom forskjellige typer industriell buskommunikasjon. Programvaren er modulbasert, og kan derfor tilpasses de fleste formål innen automasjon og overvåking.

Skreddersydde automasjonstavler og styretavler

Vi har kontinuerlig fokus på høyt kvalifiserte medarbeidere i alle ledd, effektiv produksjonslinje, kvalitetsprodukter og leveringsdyktighet. Vår felles strategi er å være en lydhør og solid samarbeidspartner for våre kunder og forbindelser. På den måten utvikler vi i fellesskap optimale prosesser og produkter som øker effektiviteten og sikrer kvalitet i alle ledd. Derfor vil automasjonstavler og styretavler fra IMS Automasjon være en garanti for kvalitet og en investering for mange tiår.

ims_automasjon_kvalitetssikring_styresystemer_0093_ims_7