ims_automasjon_produksjon_distribusjonsskap_dsc_9526

IMS Automasjon utvikler og leverer skreddersydde distribusjonstavler og fordelingstavler som tilfredsstiller kundens behov og dagens strenge krav til eltavler og sikker strømdistribusjon til industri, samferdsel, bygg og anlegg.

Vi leverer alt av eltavler, og vår tavleproduksjon omfatter hele verdikjeden fra planlegging og produksjon til komplett installasjon på byggeplass. I tett samarbeid med kundene prosjekterer våre ingeniører godkjente løsninger som produseres lokalt hos oss i Risør. Vi leverer distribusjonstavler og fordelingstavler til industrianlegg, offentlige bygg, næringsbygg og leilighetsbygg. I tillegg produserer vi spesialdesignede eltavler til tunneler og til ladestasjoner for elbiler.

Eltavler for sikker strømdistribusjon

Der det er behov for belysning, avtrekk og sikkerhetssystemer, som for eksempel i tunneler, vil våre løsninger for fordelingstavler og styresystemer være skreddersydd hvert enkelt prosjekt. Slik er det også når vi utvikler distribusjonstavler og fordelingstavler for ladestasjoner for elbiler i byer og langs sterkt trafikkerte veier.

ims_automasjon_ladestasjon_elbil_img_5389

Distribusjonstavler og fordelingstavler for ladestasjoner

Utbygging av ladestasjoner for elbiler har gått raskt, og vi i IMS Automasjon er aktive i utviklingsarbeidet for å kunne tilby skreddersydd og kostnadseffektiv tavleproduksjon tilpasset nettopp behovet for sikker strømdistribusjon gjennom driftssikre distribusjonstavler og fordelingstavler til den stadig økende elbil-parken.

ims_automasjon_testing_dsc_9511

Fleksible automasjonsløsninger

Vår utviklingsavdeling og vårt produksjonsapparat er bygd opp slik at vi kan tilpasse utviklingsarbeidet og produksjonen til de ønsker og den kravspesifikasjonen våre kunder kommer med. Gjennom vårt fokus på produktutvikling og evne til å tenke nye løsninger, gjør at vi blir oppfattet som en svært pålitelig og fleksibel leverandør av skreddersydde automasjonsløsninger og driftssikre distribusjonstavler og fordelingstavler både til maritim- og landbasert industri, samferdsel og byggindustrien.