IMSM_robotcelle_nyhet

IMS Maskinering satser på fleksibel og effektiv dreiing og fresing av metallkomponenter ved hjelp av helautomatisert cnc maskinering som håndterer både fresing og dreiing i ubemannet drift styrt av en avansert robotcelle.

Hos IMS maskinering oppnår vi maksimal fleksibel og effektiv dreiing og fresing av metallkomponenter med vår løsning med robotcelle og to avanserte maskiner for dreiing og fresing. Vi har en femakslet MoriSeiki NTX multitaskmaskin med to spindler, slik at både fresing og dreiing kan skje i samme maskin. Maskinen er utstyrt med stangmater, verktøymagasin med plass til 76 verktøy, utstyr for høytrykksblåsing og innebygd Reinshaw måleprobe, som kvalitetssikrer den cnc styrte maskineringsprosessen.

IMS maskinering med fleksibel og effektiv dreiing og fresing av metallkomponenter for norsk industri

IMS maskinering med fleksibel og effektiv dreiing og fresing av metallkomponenter for norsk industri

Effektiviteten øker med fleksibel produksjon av metallkomponenter

IMS maskinering kan ved hjelp av sin robotstyrte maskinpark kjøre serieproduksjon samtidig som det utføres avansert stykkproduksjon –fremstilling av prototype. Både produksjonsplanlegging og bemanning blir betydelig mer fleksibel når robotcellen brukes.

Robotisert dreiing og fresing av metallkomponenter øker kapasiteten til IMS maskinering

Vi ser at robotisert produksjon av metallkomponenter, som skal dreies og freses, resulterer i sterkt redusert produksjonstid, ubemannet drift og økt lønnsomhet. Dette gjør IMS maskinering konkurransedyktig i et svært presset marked. IMS maskinering satser mye på ny teknologi, og i dag kan vi faktisk konkurrere med tradisjonelle lavkostland som Polen og Kina når det gjelder produksjon av metallkomponenter, ja kort og godt, nesten all type deleproduksjon kan vi utføre på en kostnadseffektiv måte uten at det går ut over nøyaktighet og kvalitet.

Avansert CNC maskinering styrt av robot

En ABB robot med PickMT-system plukker emner fra en SVIA FeedLine og plasserer emnet i dreiesenteret eller i multitaskmaskinen, og plukker den ferdig maskinerte komponenten, høytrykksspyler den og plasserer den fint på oppsamlingsbordet hvor den blir automatisk kontrollmålt.

Kvalitet og presisjon med robotisert maskinering med dreiing og fresing

For IMS maskinering betyr effektivisering med robotstyrt maskinpark at maskinering kan skje ubemannet på både kveldstid og i helger. Det gir konkurransedyktige priser samtidig som IMS maskinering tjener penger på alt – fra store serier til maskinering av komplekse prototyper.