IMSMaskinering_verktoyskapNYHET

Med full kontroll på dreie og freseverktøyene samt måleverktøyene effektiviseres driften, alt som ikke er i bruk, ligger på riktig plass.

Når IMS maskinering gikk til anskaffelse av to nye maskiner for effektiv dreiing og fresing, måtte bedriften også utvide sitt datastyrte verktøyskap. Det datastyrte verktøyskapet holder orden på skjærende verktøy, holdere og måleverktøy, og det er Skandinavias største i sitt slag.

Alltid rett verktøy tilgjengelig for effektiv dreiing og fresing

Med det datastyrte verktøyskapet er det alltid verktøy tilgjengelig, og effektiviteten har økt betraktelig den tiden verktøyskapet har vært i drift fordi vi har full kontroll på dreie- og freseverktøyene, forteller daglig leder Kenneth Nodland. I tillegg bidrar skapet til store besparelser i verktøykostnader.

Alle dreie og freseverktøy på rett plass

I en maskineringsbedrift med den størrelsen som IMS maskinering er, sier det seg selv at orden, system og logistikk er viktig. Når alt er på sin rette plass, enten det gjelder råvarelager, verktøy som brukes i multitaskmaskiner, dreiesenter, fresemaskiner eller i bor- og kuttemaskiner, eller ferdig bearbeidede komponenter, blir det god produksjonsflyt og effektive arbeidsdager. Å ha full kontroll på dreie- og freseverktøyene gir fortrinn i en presset bransje.

IMS maskinering leverer høy kvalitet raskt og effektivt

IMS maskinering satser med moderne teknologi, effektive produksjonsmetoder og en målrettet planlegging av produksjonsflyten for å kunne levere konkurransedyktige produkter til norsk industri. I tillegg til kvalitet og service, opplever våre kunder at vi som norsk maskineringsbedrift kan levere til priser som er like gode som leveranser fra lavkostland. Det betyr at det ikke lenger er nødvendig å sende oppdrag ut av landet for å drive lønnsomt.

IMS maskinering kan konkurrere med hele verden

De som før sendte sine jobber til Kina, kan nå få løst oppgavene hos IMS maskinering på Akland i Risør – til like god pris og sannsynligvis med enda høyere kvalitet og raskere leveringstid. Det skyldes satsing på ny teknologi, blant annet ved robotisering av deler av maskinparken, slik at vi kan kjøre ubemannet drift både på kveldstid og i helger. Det gir stor fleksibilitet, stor utnyttelse av kapasiteten uten at det går ut over kvaliteten på sluttproduktet.

IMS maskinering med fleksibel og effektiv dreiing og fresing av metallkomponenter for norsk industri

IMS maskinering med fleksibel og effektiv dreiing og fresing av metallkomponenter for norsk industri