5. desember 2012

Industri & Montasjeservice AS (IMS) har i dag signert en endelig avtale om kjøp av samtlige aksjer i TeamTec Invest AS (TeamTec).  TeamTec har inntil  nå vært eiet av Verdane Capital IV Twin AS (Verdane) og TeamTec Partners AS (ansatte i TeamTec). IMS overtar i denne transaksjonen alle aksjene i TeamTec Invest AS. Transaksjonen omfatter også kjøp av bygningsmasse og eiendom knyttet til TeamTecs lokaler på Tangen i Tvedestrand.

«Vi er svært fornøyd med dette kjøpet», sier administrerende direktør i IMS, Roy Langseth. «Vi er en langsiktig industriell aktør fra før, og legger samme filosofi til grunn for dette kjøpet», sier han. «Det jobber veldig mange flinke folk i TeamTec og de har flotte produkter. Bakgrunnen for IMS sin suksess har vært at vi er verdensledende innenfor vårt område, og det samme er tilfelle for TeamTec på sine områder – hvor de er ledende på kvalitet og teknologi. Vi ser at et tett samarbeid vil gi store synergier for begge firmaer. Vi ser for oss at TeamTec fortsetter som eget selskap. IMS og TeamTec sine produkter og markeder harmonerer godt, men er allikevel såpass forskjellig at vi ikke ser for oss store svingninger i aktiviteten samtidig. Dette kan sikre arbeidsplasser, og vi kan unngå unødige permitteringer innenfor gruppen.»

«Verdane har vært aksjonær i TeamTec siden 2006, og er imponert over hvordan selskapets ledelse har tilpasset sin forretningsmodell og geografiske tilstedeværelse til at stadig mer av skipsbyggingen i dag foregår i Asia. Selskapets after market business er for eksempel oppgradert og profesjonalisert og utgjør i dag en betydelig del av virksomheten.  Når nå TeamTec selges, er vi godt fornøyd med at det er en lokalt forankret kjøper som kan ta over stafettpinnen og bidra til videre utvikling av potensialet i TeamTec», sier Arne Handeland i Verdane Capital Advisors.

35 av de ansatte har fram til nå eiet 40 % av TeamTec gjennom sitt selskap TeamTec Partners AS. Daglig leder i TeamTec Partners AS, Rolf A. Schøning, sier at de ansatte er svært tilfreds med salget til IMS, og at de gleder seg til å utvikle selskapet videre sammen med den nye eieren.

Administrerende direktør i TeamTec, Olav Voie, er på lik linje med IMS og Verdane fornøyd med at det er en langsiktig industriell eier som nå kommer inn. «TeamTec har et stort potensiale for fortsatt vekst og inntjening, og vi er fornøyd med å kunne ta dette videre sammen med IMS», sier han, og legger til at han kjenner IMS godt fra før – ikke minst som partner i næringsklyngen Sørlandsporten Teknologinettverk (STN), hvor de begge er aktivt med.

 

For mer informasjon, kontakt:

  • Administrerende direktør i IMS, Roy Langseth: tlf. 926 67 007
  • Administrerende direktør i TeamTec, Olav Voie: tlf. 911 69 684
  • Partner i Verdane Capital Advisors, Arne Handeland: tlf. 913 44 425
  • Administrerende direktør i TeamTec Partners, Rolf A. Schøning: tlf. 901 69 920


Om IMS:
IMS er verdens ledende produsent av vanntette ståldører til skip og offshore. IMS har sin hovedproduksjon på Akland og Krana i Risør kommune, samt produksjon i USA, Tyskland og Vietnam. IMS driver også virksomhet og produksjon innenfor følgende områder: automasjon, maskinering, laserskjæring, oljevern, brannvinduer samt service og ettermarked. www.ims-as.com.

Om TeamTec:
TeamTec AS har gjennom flere tiår vært verdens ledende leverandør av ejectorer og forbrenningsovner til skip og offshore. Med eget støperi i Tvedestrand har vi 100 % kontroll med verdikjeden på ejectorer, der alt fra støping, maskinering og testing gjøres lokalt. Forbrenningsovnene produseres lokalt (i Gjerstad) og i Kina. Fra Tvedestrand drives utvikling og salgsarbeid, i tillegg til ettermarked og administrasjon. TeamTec er representert globalt med agenter og har egne kontor i Shanghai og Singapore. www.teamtec.no.

Om Verdane Capital Advisors:
Verdane Capital Advisors har over 25 års erfaring fra private equity markedet. Siden 2003 har Verdane fokusert på å kjøpe porteføljer av unoterte selskaper, men også kjøp av aksjer i enkelte nordiske vekstselskaper. Total kommitert kapital i de aktive fondene er på over 4 milliarder kroner, og fondene eier over 100 bedrifter. Verdane Capital Advisors har i dag 21 ansatte fordelt på kontorer i Oslo, Stockholm og Helsinki. Fondene har investert i selskaper som BytHjul, C3, eBuilder, MatHem, Resman, Smartmotor, Wireless Maingate og MJP Marine Jet Power. Tidligere investeringer inkluderer AquaGen, Coding Technologies, Chipcon, DIBS, Nacre, ResLink, Reslab og TradeDoubler.  www.verdanecapital.com.