IMS laser utfører knekking med ekstrem presisjon og kraft. Kapasiteten ligger på 640 tonn, og med knekkelengder opp til 6,1 meter i platetykkelser opp til 20 mm i full lengde.

IMS laser har kantpresser utstyrt med CNC-styring og lasermåling. Dette sammen med et bredt spekter av spesialverktøy gjør oss i stand til å bøye og knekke de mest krevende produkter med en ekstrem nøyaktighet (avvik kun +/- 0,3 grader på hele lengden 6,1m). Vi benytter oss av Easy Form lasermåling og bombering under knekkesekvensen, og denne teknologien egner seg også til prototyper ved at den måler springback under knekking og kompanserer for eventuelle avvik.

Effektiv platebearbeiding
IMS laser har en av Norges største, kraftigste og mest effektive CNC-styrte kantpresser. Det gir oss kapasitet til å knekke 20 mm stålplater i 6,1 meters lengder og med høy repetisjonshastighet. Kantpressene har platefølgere som følger platebevegelsene i hele knekkeprosessen, og med vårt store utvalg av spesialverktøy kan vi knekke de mest krevende profiler. Dette er svært kostnadsbesparende. Med kraft og presisjon kan vi påta oss oppdrag som svært få andre firmaer innen platebearbeiding kan påta seg.

Laseravdelingen har også presser med kapasitet på 135 tonn som benyttes for produkter opp til 6 mm og 3 meters lengde. Maskinen er også klargjort for robotkjøring. Vi har et bredt spekter av verktøy som dekker de fleste behov.

Kantpresse – PPEB-H 640/61
Maskinen har 11 styrte akser, og er en av Norges største og mest avanserte kant-presser. Maskinkapasiteten er på 640 tonn, og kan knekke 20 mm stålplater helt opp til 6 meters lengde.

Kantpresse – PEB-EFL 135/30
Denne maskinen har en knekkelengde på 3 meter og er beregnet for knekking av materialer opp til 6 mm. Den er av turbo utførelse og er beregnet for raskest mulig knekkesyklus.

Begge maskinene er CNC styrt og er utstyrt med EASYFORM lasermåling. Denne måler
knekke-operasjonene, og gir en nøyaktighet på +/- 0,3 grader på hele lengden.
Begge kantpressene har platefølgere som følger platebevegelsene i hele knekkeoperasjonen. Et bredt utvalg av verktøy gjør oss i stand til å bøye de mest krevende produkter.