IMS_laser_duplex_DSC_4815_WEBNEWS

Laserskjæring i stål og syrefast med stor kraft og presisjon. IMS utfører laserskjæring av store metallplater og stål duplex i opp til 25 mm tykkelse – presist og effektivt. Store CNC-styrte maskiner håndterer metallplater i format opp til 3×8 meter.

IMS laser tilbyr ask og presis metallbearbeiding med CNC-styrt laserskjæring og CNC-styrte kantpresser sørger for knekking av metallplater i store format og tykkelser. IMS laser utfører platebearbeiding med kraft og presisjon – til konkurransedyktige priser og leveringstider.

Stort råvarelager for laserskjæring av stål og syrefast
IMS laser er blant Norges største aktører innen platebearbeiding i store format, og opplever stor etterspørsel etter laserskjæring av stål og syrefast, både i små og storre format – prototypefremstilling såvel som lange serier av deler skåret i en av bedriftens laserskjærere.

Laserskjæring av stål og syrefast
Effektiv platebearbeiding med laserskjæring av stål og syrefast skjer i moderne produksjonshall på Akland i Aust-Agdeer. To store laserskjærere for stål og syrefast holder høy produksjonstakt, og IMS laser klarer både å dekke etterspørselen etter laserskjæring av stål og syrefast og holde prisene på et nivå som gjør det lønnsomt for kunder å plassere ordrene hos IMS på Akland i Risør framfor i såkalte lavkostland.

Konkurransedyktig
Laserskjæring av stål, syrefast og duplex utføres med CNC-styrt maskin og dyktige maskinoperatører som har fullt fokus på kvalitet og effektiv produksjonsflyt. Med store ordre gjennom maskinene hver dag, og tilnærmet kontinuerlig drift, klarer IMS laser å konkurrere i et tøft industrimarked. At bedriften bistår kunder med planlegging, utarbeide dataprogrammerte tegninger som leses av styringsenhetene til laserskjærere og kantpresser, gjør IMS laser til en foretrukken samarbeidspartnere for store og mindre bedrifter i leverandørmarkedet såvel som sluttprodusenter.

IMS_LASERSKJAERING_STOR_DSC_4930_WEBNEWS

Laserskjæring av stål og syrefast i format opp til 3×8 meter.

IMS_laserskjaering_stor_DSC_4939_WEBNEWS

Laserskjæring av stål, syrefast – og duplex opp til 25 mm tykkelse.