IMS_laser_produksjon_duplex_nyhet

IMS laser har CNC-styrt maskin som klarer laserskjæring i store format. Metallplater opp til 3 x 8 meter kan skjæres med presisjon og høy produksjonstakt. Laseren har så stor kraft at selv duplex i 25 mm tykkelse laserskjæres presist og effektivt.

Effektiv platebearbeiding starter ofte med laserskjæring av metallplater. Hos oss i IMS laser har vi maskinpark som gjør at vi kan utføre oppdrag for våre kunder både kostnadseffektivt og med kort leveringstid. Et av våre konkurransefortrinn er at vi kan utføre laserskjæring i store format.

Kapasitet, kraft og presisjon
I dagens industri er det et krav om effektivitet og kvalitet. Konkurransen fra såkalte lavkostland er stor, men vi har tatt utfordringen og kan nå konkurrere med utenlandske aktører. Vi har investert i utstyr som gjør oss til en foretrukken leverandør av tjenester knyttet til effektiv platebearbeiding, inklusive laserskjæring i store format. Laserskjæring av metallplater i store format utføres med CNC-styrt laserskjærer som skjærer med stor kraft og presisjon. Vi har stort råvarelager og effektiv produksjonsflyt. Derfor har vi kapasitet til å utføre små og store oppdrag, enten det dreier seg om små serier eller store volumer på kort tid.

DSC_4603_lavoppl

Laserskjæring og knekking
IMS laser har en av landets største, kraftigste og mest effektive CNC-styrte kantpresser. I tillegg til laserskjæring av metallplater i store format, kan vi følgelig også knekke og bøye de mest krevende produkter. Våre kantpresser har kapasitet til å bøye og knekke 20 mm stålplater i 6,1 meters lengder med høy repetisjonshastighet. Det betyr at vi kan imøtekomme våre kunders spesielle ønsker og krav – til konkurransedyktige priser også når det kommer til bøying og knekking av metallplater i store format.

IMS-laser_knekke

CNC-styring og lasermåling
Effektiv knekking etter dagens standarder innebærer bruk av moderne teknologi med CNC-styring og lasermåling. Resultatet er en helt utrolig nøyaktighet på +/- 0,3 grader på hele lengden på 6,1 meter. Dette er i våre øyne et ekstra kvalitetsstempel som bidrar til å styrke vår yrkesstolthet. Vi i IMS laser sier at vi med stolthet er blant de beste i landet på effektiv platebearbeiding – både knekking og laserskjæring i store format.

Knekking av stålplater med CNC-styrt kantpresse