KUNDEFOKUS OG KVALITET I ALLE LEDD:
Vår teknologi, kompetanse, erfaring og kundefokus gjør oss til en foretrukket samarbeidspartner.Vi erfarer daglig at tett dialog med våre kunder gir det beste resultatet. Derfor legger vi tilrette for at vi i fellesskap finner den beste måten å løse oppgavene på.

Ved hjelp av markedets mest avanserte tegne- og konstruksjonsprogrammer kan vi bistå våre kunder fra idé via tegninger og programmeringsgrunnlag til ferdig produkt. Ved bruk av Gibscam kan vi motta 3D modeller i de fleste formater og gjøre de om til produksjonsfiler. Teknologien gjør oss i stand til å maskinere komplekse produkter samtidig som det minsker faren for feil og sparer tid under produksjonen. IMS Maskinering kan konstruere 3D modellene selv ved behov.

Produksjonen kan testes og kvalitetssikres ved hjelp av datasimulering og prototyptilvirkning – og testing før igangsetting av serieproduksjon. Mange av våre kunder, og særlig utenlandske kunder, foretrekker å bruke CanBan løsning for rask og effektiv levering. Flere av våre maskiner kjører døgnkontinuerlig og ubemannet for å gi konkurransedyktige priser og raske leveranser.

IMS Maskinering skal:
• være lydhør og tilstede for kundenes forventninger, ønsker og krav
• jobbe målbevisst for et tillitsfullt forhold til kunder gjennom åpen og tydelig dialog
• samhandle med motiverte medarbeidere med høy kompetanse
• motivere ansatte til å gjøre riktig første gang og hver gang siden
• sørge for at alle ansatte har kompetanse og kunnskap som positivt påvirker bedriftens arbeid og tjenester
• alltid være forpliktet til å løse kundens problemer, slik at hver kunde og hvert prosjekt vil være en god referanse

Alle våre ansatte er stolte av sine prestasjoner og av sin bedrift.

IMS_maskinering_PROD01_web

IMS_maskinering_PROD02_web

IMS_maskinering_PROD04_web

IMS_maskinering_PROD03_web