News

Home/News

Norges største kantpresse?

IMS laser utfører CNC-styrt knekking av plateprofiler med ekstrem kraft og presisjon. Lade Metall AS har lenge vært ledende i Norge på tung platebearbeiding med Norges største kantpresse, men når Lade Metall AS nå har innstilt sin virksomhet, er IMS laser Norges ledende virksomhet for avansert platebearbeiding med en av Norges største kantpresser.

Laserskjæring hos IMS ble formen til rekordis

Verdens største Krone-is ble til i ei form spesiallagd hos IMS laser. Først ble elementene bearbeidet med avansert CNC-styrt laserskjæring og knekking og formet til en iskremform og montert og transportert til Hennig-Olsen iskremfabrikk i Kristiansand.

Effektiv platebearbeiding

Effektiv platebearbeiding starter ofte med laserskjæring og knekking. Så går emnene videre til sammenstilling og sveising. Parallelt utføres det gjerne maskinering av deler som skal monteres på emner.

Laserskjæring og knekking

Laserskjæring og knekking med CNC-styrt laser og kantpresser i moderne, automatisert maskinhall. IMS er en foretrukken leverandør av tjenester knyttet til effektiv platebearbeiding, sveising, laserskjæring, knekking og bøying med kraftige kantpresser.

IMS group AS kjøper Norac Baggerød AS

IMS group AS (IMS) overtar aksjene i Norac Baggerød AS (Baggerød) med virkning fra og med i dag. Baggerød har frem til dette vært 100 % eid av Norac AS/Norac Holding AS, som igjen er 100 % eid av Otterlei Group AS. IMS overtar i denne transaksjonen alle aksjene i Baggerød.