IMS_laser_laserkutting_slide01

fargeblokk_laser_lang

Effektiv platebearbeiding med laserskjæring, knekking og maskinering krever god tilgang på råvarer i den kvalitet kundene ønsker. IMS har derfor et rikholdig råvarelager med plater, rør og stenger i ulike kvaliteter og dimensjoner.

Nøyaktig sveising og sliping hører selvsagt med i verdikjeden fra råvare til ferdig produkt – enten det dreier seg om platebearbeiding av deler til vanntette dører til skip og offshoreindustrien eller produksjon av deler til maskinindustri.

Sveising
Effektiv platebearbeiding starter ofte med laserskjæring og knekking. Så går emnene videre til sammenstilling og sveising. Parallelt utføres det gjerne maskinering av deler som skal monteres på emner. Det innebærer ofte boring og gjenging, fresing og sveising.

Laserskjæring
Effektiv platebearbeiding med CNC-styrt laserskjæring i automatisert maskinhall gjør at vi kan produsere store serier. Laserskjæring med høytlager og ”arkmating” av plater i dimensjoner opp til 4×2 meter i platetykkelser opp til 25 mm gjør at vi kan ha døgnkontinuerlig produksjon av store serier.

IMS – effektiv platebearbeiding

Kapasitet, kraft og presisjon kjennetegner IMS, og dette gjør bedriften til en foretrukken leverandør av tjenester knyttet til effektiv platebearbeiding, sveising, laserskjæring og bøying med kraftige kantpresser. IMS har en av landets største, kraftigste og mest effektive cnc-styrte kantpresser. Vi har et bredt spekter av maskiner og verktøy som gjør oss i stand til å bøye de mest krevende produkter, og vi kan imøtekomme våre kunders spesielle ønsker og krav. Noen kaller dette effektiv platebearbeiding. Vi kaller det kundefokus og service. Vi strekker oss alltid langt for å innfri forventninger til effektiv platebearbeiding med dagens høyeste standard på kvalitet, nøyaktighet og leveringsdyktighet.

Knekking
Effektiv platebearbeiding med kantpresser som har kapasitet til å bøye og knekke 20 mm stålplater i 6,1 meters lengder med høy repetisjonshastighet. Effektiv platebearbeiding etter dagens standarder innebærer bruk av CNC-styring og lasermåling. Resultatet er en utrolig nøyaktighet på +/- 0,3 grader på hele lengden på 6,1 meter. I praksis betyr dette at vi kan imøtekomme våre kunders spesielle ønsker og krav – til konkurransedyktige priser.

Maskinering

Effektiv platebearbeiding innebærer i mange tilfeller også maskinering i form av kapping, fresing, dreiing, boring og gjenging. IMS har maskinpark som takler bearbeiding av emner i ulike størrelser og kvaliteter, i avstemt etter ulike behov – fra prototyp og enkeltproduksjon til små og store serier.