Arbeidstegning som grunnlag for å utvikle 3D-fil for CNC-styrt produksjon

IMS maskinering har moderne maskinpark som krever digitalt underlag for CNC-styrt maskinering. Siden mange av våre kunder kommer til oss med enkle idéskisser, er det naturlig for oss å tilby hjelp til å tegne korrekt produksjonsgrunnlag for CNC-styrt maskinering av den komponenten eller det produktet kunden ønsker.

 

Våre fagfolk bruker sin kompetanse og bransjeerfaring til å lage en tegning ut fra de skisser eller idéframlegg vi får fra kunde. Når tegningen er godkjent, lages det en 3D-tegning utfra den godkjente arbeidstegningen. Denne digitale 3D-filen brukes til å programmere og stille inn maskinen som skal utføre selve maskineringen fram til ferdig del eller komponent. Det er dette vi kaller tegninger for CNC-styrt maskinering.

Tegninger for CNC-styrt maskinering skreddersydd etter kundens ønske

Å utvikle et godt underlag for CNC-styrt maskinering, krever både erfaring og kunnskap om bruk av avansert datateknologi. Med dagens teknologi kan vi lage prototyp for testing og godkjenning. I løpet av prosessen er vi i dialog med kunden slik at vi kan optimalisere designet og gjøre nødvendige produkttilpasninger.

Tegninger som fungerer som underlag for robotstyrt maskinering er også mulig

Hvis det er ønskelig kan vi sette produktet i produksjon i en liten serie eller i en stor serieproduksjon med robotstyrt maskinering. Dette er både effektivt og ressurssparende fordi roboten kan holde produksjonen i gang og frigjøre maskinoperatører for andre oppgaver. Det gir både bedre produksjonsflyt for oss og gir også besparelser for kunde i og med at produksjonen er effektivisert.

Arbeidstegning som grunnlag for å utvikle 3D-fil for CNC-styrt produksjon

Arbeidstegning som grunnlag for å utvikle 3D-fil for CNC-styrt produksjon

IMS_flenset_lagerboss_3D_02 IMS_flenset_lagerboss_3D_01

Samarbeid er vår styrke

IMS laser har en kombinasjon av erfaring og moderne teknologi. Dette sammen med våre holdninger og verdier om sterkt kundefokus, gjør at vi ser på våre kunder som samarbeidspartnere. Sammen ønsker vi å utvikle det optimale underlaget for CNC-styrt maskinering. Det bidrar til å sikre at vi leverer et produkt som er i samsvar med kundens ønsker og i samsvar med vår filosofi om å være en tilbyder som leverer kvalitet til riktig tid og til konkurransedyktig pris.

Effektivitet gjennom godt gjennomarbeidede tegninger som underlag for CNC-styrt maskinering

Vi ser alltid etter måter å rasjonalisere og effektivisere løsningene. Dette resulterer i kostnadseffektiv produksjon. Når vi er med på å utvikle det digitale underlaget for CNC-styrt maskinering, er vi sikre på at kommunikasjonen mellom det digitale produksjonsunderlaget og maskinene som skal utføre arbeidsoperasjonene fungerer hundre prosent. Det gir ekstremt lite produksjonsfeil, og vi kan dermed også tilby våre kunder kvantumsrabatt på store leveranser.